Kadra specjalistów

Anna Kornacka

Trenerka biznesu, propagatorka skutecznej komunikacji, działaczka społeczna.

Od 2000 roku prowadzi firmę szkoleniową, inspiruje oraz wspiera w rozwoju biznes, administrację i kadrę naukową. Pracuje z kadrą menedżerską różnych branż i sektorów. Szkoli, doradza oraz prowadzi sesje mentoringowe. Pasjonatka zagadnień związanych z władzą, komunikacją i neuronaukami.

Prezeska zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, członkini Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego. W 2009 roku wybrana przez czytelników „Gazety Wyborczej” (dodatek „Wysokie Obcasy”) Polką Roku 2008.

Pracowała dla takich podmiotów jak: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Zielonogórski i wiele innych.

Anna Kunicka

Trenerka, mentorka wspierająca w rozwoju zarówno biznesowym, jak i osobistym.

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą, w tym w budowaniu zespołu i kierowaniu biurem zarządu. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu Controllingu
w zarządzaniu (Politechnika Gdańska) oraz Studium Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich (GFKM).

Specjalizuje się w zakresie budowania i utrzymywania relacji, włączając w to właściwą komunikację opartą na empatii, przywództwie i zarządzaniu zespołami, roli inteligencji emocjonalnej w budowaniu i funkcjonowaniu zespołów, psychologii pozytywnej, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, redukcji stresu. Na co dzień swoją wiedzą dzieli się ze studentami Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Pracowała dla takich podmiotów jak: Krajowa Szkoła Skarbowości, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Kompetencja Group i wiele innych.

Małgorzata Krawczak

Coach ICF, mentorka, trenerka Points Of You®, neuroterapeutka.

Prowadzi autorskie warsztaty coachingowe oraz indywidualne sesje coachingowe i EEG-biofeedbacku. Obszary,
w których się specjalizuje to podnoszenie poczucia własnej wartości, budowanie relacji i rozbudzanie motywacji. Autorka felietonów, artykułów oraz książki „Coaching relacji z sobą i bliskimi“, ekspertka w mediach.

W pracy z ludźmi stosuje sprawdzone metody oparte o metaforę, storytelling i wizualizację. Utożsamia się ze słowami Lesliego Browna – „Jedynymi ograniczeniami Twojego jutra są ALE, których używasz dzisiaj.“

Pracowała dla takich podmiotów jak: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
i wiele innych.

Mariusz Kusion

Prawnik, trener, publicysta, działacz organizacji pozarządowych.

Wspiera prawnie i prowadzi szkolenia dla ludzi nauki, kultury i biznesu, zwłaszcza na te­mat prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy, ochrony danych osobowych, współpracy międzysektorowej, prawa gospodarczego i administracyjnego.

Pracował dla takich podmiotów jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Krakowie i wiele innych.

Arkadiusz Matyja

Mówca motywacyjny, trener.

Tworzy i wdraża kulturę coachingową, prowadząc sesje coachingowe dla menadżerów średniego i wyższego szczebla
w firmach o ugruntowanej pozycji na rynku. Jest autorem programu szkoleniowego „Wewnętrzna pewność siebie”. Program ten oparty jest na narzędziu FRIS® oraz Points Of You®.

Od stycznia 2017 roku jest trenerem mentalnym w Morskim Klubie Sportowym Pogoń Szczecin. Prowadzi indywidualne spotkania coachingowe z zawodnikami klubu, oraz coaching grupowy z trenerami. Prowadzi również zajęcia szkoleniowe dla zawodników Akademii. Doradca zawodowy w zakresie badania efektywności organizacji w takich obszarach jak: zasoby, przepływ informacji, motywowanie, organizacja pracy, kompetencje oraz jakość życia.

Pracował dla takich podmiotów jak: Krajowa Szkoła Skarbowości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Poczta Polska, Drogerie Natura, MKS Pogoń Szczecin, Alior Instytut Szkoleń i wiele innych.

Magdalena Mazurkiewicz

Trenerka i coach od 2009 roku.

Specjalizuje się w takich obszarach jak: szkolenia menedżerskie, dotyczące budowania i doskonalenia kompetencji menedżerskich, szkolenia sprzedażowe mające na celu budowanie satysfakcjonujących obie strony relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi, warsztaty rozwojowe dotyczące radzenia sobie ze stresem, zarządzania energią osobistą oraz rozwijania inteligencji emocjonalnej, warsztaty rozwijające kreatywność poprzez ruch i obraz.

Pracuje z menedżerami operacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację celów biznesowych. Skupia się na realizacji założonych celów biznesowych z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych, jakościowych oraz indywidualnych celów rozwojowych poszczególnych osób. Prowadzi sesje coachingu grupowego oraz sesje executive coachingu. W swojej pracy wykorzystuje interdyscyplinarne metody pracy takie jak: design thinking, applied drama, myślenie wizualne, coaching oraz facylitacja.

Pracowała dla takich podmiotów jak: Polskie Linie Lotnicze LOT, Krajowa Szkoła Skarbowości, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Enea, Żabka i wiele innych.

Kadra nauczycielska

Joanna Borowska

Nauczycielka, trenerka biznesu, mediatorka sądowa, ekspertka kompetencji kluczowych.

Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu edukacji, mediacji, administracji oraz organizacji. Od lat związana ze społecznością szkolną jako nauczyciel oraz jako dyrektorka w placówkach oświatowych. Prowadzi szkolenia dotyczące dydaktyki, wychowania, jak również prawa oświatowego.

Specjalizuje się w takich tematach, jak: kształtowanie kluczowych kompetencji w szkole, neurodydaktyka, myślenie kreatywne, metoda eksperymentu w praktyce szkolnej, efektywna organizacja pracy zespołów przedmiotowych, rozwiązywanie sporów poprzez mediacje, program nauczania a podstawa programowa, redagowanie scenariuszy lekcji.