Polityka jakości

Zakres merytoryczny

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz tematów szkoleń, które realizujemy zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online. Ofertę szkoleń komponujemy na bieżąco oraz wsłuchujemy się w Państwa głosy i sugestie. Nasza oferta wyróżnia się kompaktowością – szanujemy Państwa czas i staramy się zawierać maksimum treści w krótkim czasie. Najczęściej jedno szkolenie trwa od 2 do 4 godzin dydaktycznych.


Jakość prowadzonych usług szkoleniowo-rozwojowych

Oferujemy indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy opracowany z myślą o szczegółowych celach oraz potrzebach Klienta. Korzystamy z takich metod diagnostycznych, jak między innymi:

  • ankiety i kwestionariusze badawcze,
  • wywiady ustrukturyzowane,
  • analiza ścieżek rozwoju kompetencji uczestników,
  • analiza dokumentacji HR firmy,
  • testy kompetencji.

Każde szkolenie ma swojego opiekuna – koordynatora odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłową realizacją szkolenia. Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia, zapewniamy naszym Klientom doradztwo telefoniczne oraz mailowe. Stale doskonalimy swoje usługi, przeprowadzamy szereg działań ewaluacyjnych oraz korygujących, których celem jest jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb uczestników szkoleń.


Działania ewaluacyjne

Indywidualnie z każdym Klientem planujemy i realizujemy działania ewaluacyjne, których celem jest pomiar efektów szkoleniowych oraz stopień realizacji założonych celów szczegółowych. Wśród uczestników przeprowadzamy ankiety oceny szkolenia, testy kompetencji w formie pre i post testów oraz wywiady realizowane po zakończeniu usługi.


Postępowanie reklamacyjne

W trosce o jakość oferowanych usług szkoleniowych i zadowolenie naszych Klientów opracowaliśmy model postępowania w przypadku reklamacji. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości naszych usług, dlatego też Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Zapoznaj się z naszą procedurą postępowania reklamacyjnego.