Nasza oferta

Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego zespołu.

Kompetencje miękkie

Kompetencje dydaktyczne


Kompetencje społeczne

Kompetencje prawne


Kompetencje wychowawcze

Kompetencje organizacyjne


Naszą misją jest doskonalenie nauczycieli w zakresie praktycznych umiejętności metodycznych, wychowawczych, dydaktycznych i psychologicznych, niezbędnych w pracy pedagogicznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzenie wszelkich innych działań, mających na celu podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli i innych pracowników oświaty każdego szczebla.


Więcej o nas